Hvornår har man ret til erstatningssamvær.

Erstatningssamvær

Hvis samværet bliver aflyst, kan statsforvaltningen fastsætte et nyt samvær for det mistede. Dette samvær kaldes erstatningssamvær.

Ved afgørelsen om erstatningssamvær lægger statsforvaltningen vægt på årsagen til, at samværet blev aflyst. Statsforvaltningen lægger også vægt på, om det aflyste samvær har betydning for barnets kontakt til samværsforælderen.erstatningssamvær

Samarbejdschikane fra den af jer, der bor sammen med barnet, i form af at barnet ikke udleveres til samvær, vil normalt betyde, at der fastsættes erstatningssamvær i stedet for det mistede samvær. Der vil normalt også blive fastsat erstatningssamvær, hvis der for eksempel kun er samvær i meget begrænset omfang, og samværet aflyses.

Hvis samværet aflyses på grund af, at jeres barn er sygt, eller fordi jeres barn skal på lejrskole eller lignende, vil der normalt ikke blive fastsat erstatningssamvær. Der vil normalt heller ikke blive fastsat erstatningssamvær, hvis samværet aflyses af den af jer, som barnet skal have samvær med.

Hvis den af jer, som barnet skal have samvær med, gentagne gange aflyser samværet, kan det betyde, at samværet bliver indskrænket eller ophævet.

Det er altid vores anbefaling, at man følger afgørelsen eller dommen vedrørende samvær, og at man forsøger at være fleksibel. Den forælder, som er mest besværlig risikerer nemlig at tabe en eventuel senere sag om forældremyndighed. Det er vores opfattelse, at det er langt mere givende at konfliktnedtrappe end optrappe konflikten. Hvis man oplever gentagen chikane fra den anden forælder, kan der være hensigtsmæssigt at søge den fulde forældremyndighed og bopælen på barnet. På den måde sikrer man, at barnet får mulighed for at se begge forælder, og den forælder der chikanerer samværet vil nu selv være den forælder, der skal have samvær.

Hvis du føler dig chikaneret i dit samvær og at du ikke får det erstatningssamvær, som du har krav på, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi kunne rådgive dig om, hvorvidt det i din sag kunne være hensigtsmæssigt at søge den fulde forældremyndighed og bopæl.