Hvad indebærer det at have bopælsretten?

Hvad betyder bopælsretten

Den forældre, der har bopælsretten, har retten til at have børnenes bopæl registeret på sin adresse. Når to forældre går fra hinanden, er udgangspunktet, at forældrene sammen skal aftale nærmere om bopælen. Hvis det ikke lykkes at komme til enighed, kan statsforvaltningen forsøge at mægle mellem parterne. Lykkes det heller ikke her at komme til enighed, er det retten, der skal tage stilling til spørgsmålet.

At have bopælsretten er ikke ensbetydende med, at man også har den fulde forældremyndighed og det betyder heller ikke, at den anden forældre ikke har ret til at se børnene. Du kan læse mere om fastsætte af samvær HER.

Bopæl hvis fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i Danmark barnet skal bo. Denne forældre har således bopælsretten. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal forældrene være enige om dette.Bopælsretten

Bopæl hvis eneforældremyndighed

Hvis en forælder har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer denne forælder, hvor barnets bopæl skal være. Det gælder både bopæl i Danmark og i udlandet.

Hvis du ønsker at ændre din eller barnets bopæl, skal du meddele dette til den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Dette gælder både, når I har fælles forældremyndighed, når du har forældremyndigheden alene, eller når du ikke har del i forældremyndigheden.