Ofte stillede spørgsmål

Vi får mange spørgsmål i forbindelse med behandlingen af familieretssager. Vi har her medtaget nogle af de mest almindelige spørgsmål

 

Spørgsmål: Hvis jeg mister forældremyndigheden, mister jeg så også retten til samvær?

Svar: Nej, det gør du ikke. Forældremyndighedsindehaveren tager beslutninger vedrørende barnet, men barnet har stadig ret til at se begge sine forældre.

 

Spørgsmål: Kan jeg nægte at udlevere mit barn til samvær?

Svar: Hvis der ligger en aftale eller afgørelse om samvær, er du forpligtet til at følge den. Er det i afgørelsen besluttet, at fogeden kan hjælpe med at hente barnet, kan du risikere, at barnet bliver afhentet på din bopæl. Dette er ofte meget voldsomme oplevelser for barnet. Derudover risikerer du at tabe en eventuel senere sag om forældremyndighed og bopæl, hvis du – uden grund – nægter at udlevere dit barn til samvær. Vi anbefaler derfor altid, at man udleverer sit barn til samvær.

Når det er sagt, så kan der undtagelsesvist være nogle sager, hvor det er helt åbenbart, at barnet ikke bør overgives til samvær. I de sager er det vigtigt at få dokumenteret, at samværet er skadeligt for barnet. Hvis man ikke får det gjort, og man fortsat nægter at udlevere børnene, risikerer man at komme i fængsel. Vores klienter skal ikke i fængsel for at beskytte deres børn, – de skal have den korrekte hjælp fra starten, så sagen aldrig kører når at køre helt af sporet.

 

Spørgsmål: Hvornår bør jeg inddrage en advokat i sagen?

Svar: Det spørgsmål kan ikke besvares generelt. Det afhænger af sagen og hvor konfliktfyldt forholdet er. Man kan sige, at jo større konflikten er, des større er behovet for advokat. Hvis du er i tvivl, så kontakt os uforpligtende.

 

Spørgsmål: Har børnene noget at skulle have sagt?

Svar: Ja, børnene skal høres. Selv helt små børn. Det er helt afgørende, at børnene får mulighed for at udtrykke deres holdning.

 

Spørgsmål: Jeg er gået fra min partner, og vi har fælles forældremyndighed. Børnene har bopæl ved mig. Jeg har fået nyt arbejde, og vil gerne flytte. Må jeg det?

Svar: Ja, inden for Danmarks grænser. Ønsker du at flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, kan dette kun ske, såfremt den anden forældre giver samtykke eller du får den fulde forældremyndighed.