Samvær

Når I flytter fra hinanden, er udgangspunktet, at der skal laves en samværsordning, så barnet ser både mor og far.

Der er mange holdninger til, hvordan man laver en god samværsordning for barnet. Der findes dog ikke en standardordning for samvær. Det vigtigste er, at samværet tilrettelægges på en måde, så barnet kan være i det. Og der er forskel på børn. Nogle børn trives i en 7-7 ordning. Nogle børn skal kun på weekendsamvær hver anden weekend. Der er også de børn, der har best af slet ikke at have samvær. Det kan være fordi samværsforælderen har et misbrug eller har begået overgreb mod barnet.

Det er vigtigst, at beslutningen om samvær altid træffes ud fra hvad der er bedst for barnet. Og det bedste for barnet er som udgangspunkt at se både mor og far. Man må derfor sige, at barnet har været udsat for et overgreb, hvis det ikke er tilfældet. Det er meget vigtigt, at man altid fortæller sandheden, og at man respektere, at barnet både holder af mor og far, selvom man selv ligger i en konflikt med den anden forældre.

Vores rådgivning tager altid udgangpunkt i barnet og hvad der er bedst for barnet. Vi kommer med en ærlig vurdering af sagen og vores opfattelse af den, og vi accepterer og respekterer, hvis klienten efterfølgende siger nej tak til vores hjælp. Vi tager nemlig kun sager, hvor vores klient sætter barnet i centrum.

Info om samvær

Hvad er den bedste samværsordning?

For at kunne svare dig på dette, er vi nødt til at tale med dig og høre din historie. Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse af din sag. Vi tilbyder altid en gratis indledende samtale, så det koster ikke noget at kontakte os.

Den anden forældre har søgt om at få mere samvær. Hvad gør jeg?

Hvis du er enig, så giver du mere samvær. Hvis ikke så kontakt os, og så tager vi en drøftelse om, hvilke muligheder du har.

Hvad koster det at føre en sag om samvær?

I mange tilfælde vil man være berettiget til fri proces. Det betyder, at staten betaler ens advokatomkostninger. Vi søger fri proces for dig, så det skal du ikke bekymre dig om. Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker denne type sager, skal man dog først søge ved forsikringsselskabet. Dette gør vi også for dig. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Den anden forælder vil ikke udlevere til samvær. Hvad gør jeg?

Du kontakter os med det samme! Hvis I har en samværsaftale der kan fuldbyrdes via retten hjælper vi dig med det. Hvis I ikke har sådan en aftale hjælper vi dig med at få det. Udgangspunktet er, at der skal ske udlevering.

Mine børn vil ikke på samvær hos den anden forælder - hvad gør jeg?

Du gør alt hvad du kan for at få afklaret hvorfor børnene ikke vil på samvær, og om det er noget, som du kan hjælpe med at få ordnet. Hvis det skyldes, at den anden forælder har begået fysiske eller verbale overgreb mod barnet skal det tages alvorligt, og vi anbefaler at du i så fald kontakter os.

Min samværssag er sendt videre i retten. Skal jeg have fat i en advokat?

Formentlig ja! Vi fraråder, at man møder uden advokat i retten. Der er tale om meget følsomme sager, og det er vigtigt, at man har en specialiseret familieretsadvokat med, der kan hjælpe en med at få sagt alle de vigtige ting, få fremlagt alle dokumenter, og at der lægges en god og relevant strategi. Vi kan hjælpe dig fra start til slut i din sag, og vi giver dig altid en ærlig vurdering.

Hvordan arbejder vi?

Barnets perspektiv i centrum

Vi arbejder altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis vi oplever, at vores klient ikke gør det, udtræder vi af sagen. Barnet må og skal altid være i fokus, og alle beslutninger skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du ønsker os som advokat, er det vigtigt, at du har samme holding. Hvis du har samme holding, vil vi helt sikkert kunne få et godt samarbejde.

Integritet og krav

Vi ser det ikke som vores opgave at hjælpe forældre, men at hjælpe børn. Og vi stiller derfor krav til vores klienter. Vi stiller krav om at barnet skal i fokus, og at man skal træffe beslutninger ud fra barnets bedste. Vi rådgiver ikke i sager, hvor vi vurderer, at sagen ikke bygger på barnets bedste, men i stedet på ønsket om at "få den anden forælder ned med nakken". Det betyder også, at vi vinder en meget stor procentdel af vores sager.

Hvad koster det at få advokathjælp til sin sag?

Det afhænger af mange ting. I de fleste sager vil enten en retshjælp via forsikringsselskabet dække, og hvis ikke den dækker, vil man ofte kunne søge fri proces.

Vi hjælper med at søge både retshjælp og fri proces.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har brug for en advokat. Hvad koster det at kontakte jer?

Det koster ikke noget. Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag.