Transport ved samvær

Transport i forbindelse med samvær

I har som forældre begge et ansvar for, at jeres barn har samvær, og at samværet fungerer godt for jeres barn.

Det betyder blandt andet, at I som udgangspunkt skal samarbejde om jeres barns transport i forbindelse med samværet, og at I skal dele udgifterne til transporten.

Den af jer, som jeres barn har samvær med, skal sørge for at afhente barnet ved samværets begyndelse og betale for denne transport. Der skal betales for både barnets og en eventuel ledsagers transport.

Den af jer, som jeres barn bor sammen med, skal sørge for at afhente barnet ved samværets afslutning og betale for denne transport. Der skal betales for både barnets og en eventuel ledsagers transport.

Statsforvaltningen kan undtagelsesvis bestemme, at der skal ske en anden fordeling af udgifterne til og ansvaret for transporten. I kan altid selv aftale, hvordan udgifterne til transporten skal fordeles.