Statsforvaltningen nedlagt. Hvad indebærer det?

I forbindelse med at man har nedlagt Statsforvaltningen har man i stedet oprettet Familieretshuse. De overtager i høj grad de opgaver, som Statsforvaltningen havde før. Der er dog lavet nogle ændringer i forhold til da sagerne blev behandlet i Statsforvaltningen.

Alle sager bliver i dag screenet i Familieretshuset inden sagen sendes videre til retten.

Derudover er der lavet den store ændring, at retten nu har fået mulighed for at tage stilling til samvær. Det indebærer, at man nu kan få sin samværssag prøvet i retten og få hjælp fra en advokat.