Børnesagkyndig undersøgelse – hvad er det?

Du vil kunne opleve, at en myndighed ønsker at der bliver lavet en børnesagkyndig undersøgelse. Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse er at belyse jeres barns perspektiv. Den børnesagkyndige undersøgelse kan belyse forhold om: Barnet selv Relationen mellem barnet og den ene forælder eller begge forældre Samarbejdet imellem forældrene Forældrenes personlige forudsætninger for at drage omsorg …

Børnesagkyndig undersøgelse – hvad er det? Læs mere »