Søg
Close this search box.

Advokaterne Mikkelsen

Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Som advokatbeskikkede i Danmark, er vi efter lovgivning forpligtet til at oplyse om følgende;

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Vi holder os løbende opdateret på reglerne, da vi lægger stor vægt på altid at give en god service.

Alle advokater i firmaet er endvidere omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Lloyd’s Insurance Company S.A. Der anvendes ikke aftaleklausuler eller særlige værnetingsregler.

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet.

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €

Vores cvr. nr. er 40 99 65 24.

Hvem er vi?

Vi er i alt 3 specialiserede BØRNEadvokater samt 2 sekretærer. Virksomhed ejes af advokat Thomas Mikkelsen og advokat Maria Louise Mikkelsen.

Hvad kan vi hjælpe med?

Juridisk rådgivning i forbindelse med din familieretlige sag.

GRATIS samtale

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for en advokat, så kontakt os gratis for en drøftelse af din sag.
Tilfredse klienter
98%
Sager vi har accepteret
89%
Succesrate
98%

Vi hjælper dig hvert skridt på vejen

Få specialiseret hjælp når det handler om dine børn.