Søg
Close this search box.

Advokaterne Mikkelsen

Bopæl

Familieadvokater

Bopæl

Når to forældre flytter fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor barnet skal bo. Den forælder, som barnet bor hos, bliver bopælforælder, mens den anden bliver samværforælder.

Det er vigtigt, at alle beslutning tages ud fra hvad der er bedst for barnet.

Hvis samværforælderen oplever, at barnet mistrives hos boplæsforælderen, eller forventer, at der vil komme mistrivsel – eks. ved en forventet flytning – kan samværforældrene søge om at få bopælen på barnet.

 

01

Professionalisme

Vi arbejder professionelt med din sag. 

02

Barnet i centrum

Vi tager altid udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet. 

03

Seriøsitet

Vi tager dig og din sag seriøst. Når den er vigtig for dig, er den vigtig for os. 

"Vi hjælper hele vejen"

Maria Louise Mikkelsen

Advokaterne Mikkelsen

Siden 1980

Advokaterne Mikkelsen blev grundlagt i Støvring 1980 og har siden beskæftigt sig med sager inden for Familieretten. Vi kan give bred rådgivning, og vi tager altid udgangspunkt i barnets bedste, når vi rådgiver. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak omkring din sag. 

Kommunikation og tilgængelighed

Sådan arbejder vi

Hvordan sætter man et mål?

Når en familieretlig sag kører, skal målet altid sættes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Der er ikke to sager, der er ens, og derfor vil målene også være det. Vi lægger sammen en individuel strategi for din sag. 

Sagens opstart

Kontakt os tidligt i forløbet, så vi har mulighed for at rådgive dig fra start. Det giver oftest det bedste resultat.

Kend dine rettigheder

Vi rådgiver dig omkring processen i en familieretlig sag og dine rettigheder.

Sæt et mål

Det er vigtigt, at vi fra starten lægger et strategi og fastsætter et mål og så arbejder målrettet mod det.

En målrettet strategi er vejen til succes

Thomas mikkelsen

Barnets perspektiv i centrum

Vi arbejder altid
for barnets bedste

Vi arbejder altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis vi oplever, at vores klient ikke gør det, udtræder vi af sagen. Barnet må og skal altid være i fokus, og alle beslutninger skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du ønsker os som advokat, er det vigtigt, at du har samme holding. Hvis du har samme holding, vil vi helt sikkert kunne få et godt samarbejde.

Integritet og krav

Vi ser det ikke som vores opgave at hjælpe forældre, men at hjælpe børn. Og vi stiller derfor krav til vores klienter. Vi stiller krav om at barnet skal i fokus, og at man skal træffe beslutninger ud fra barnets bedste. Vi rådgiver ikke i sager, hvor vi vurderer, at sagen ikke bygger på barnets bedste, men i stedet på ønsket om at “få den anden forælder ned med nakken”. Det betyder også, at vi vinder en meget stor procentdel af vores sager.

"They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself.”
Andy Warhol

Vores team af advokater står klar til at hjælpe dig

Kontakt os gerne uforpligtende hvis du har spørgsmål. Første samtale er altid gratis. 

Vigtige ting du bør vide

Spørgsmål og svar bopæl

Der skal meget til. Det kræver, at barnet ikke er trivsel hos den forælder, hvor barnet bor eller at den anden forælder påtænker at flytte så langt væk, at barnet vil skulle skifte institution/skole, og det ikke vurderes hensigtsmæssigt for barnet at få det skifte. Man flytter således ikke et barn bare fordi, en forælder ønsker at se barnet mere, såfremt barnet er i trivsel. Hvis barnet ikke er i trivsel, eller den anden forælder påtænker at flytte, og det vil skade barnet er det derimod vigtigt at få reageret, og startet en sag op.

Du går ind på Familieretshusets hjemmeside – www.familieretshuset.dk. Her skal du ind og finde ansøgningsskemaerne og udfylde det skema, der vedrører bopæl. Du er velkommen til at anføre os, der hvor du skal skrive en advokat ind. Du er velkommen til at kontakte os inden du udfylder skemaet.

I mange tilfælde vil man være berettiget til fri proces. Det betyder, at staten betaler ens advokatomkostninger. Vi søger fri proces for dig, så det skal du ikke bekymre dig om. Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker denne type sager, skal man dog først søge ved forsikringsselskabet. Dette gør vi også for dig. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Du kontakter os hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du allerede fra starten lægger en strategi, og vi kan bedst hjælpe dig, hvis vi er med på sidelinjen hele vejen. Kontakt os for en gratis indledende samtale.

Når du har sendt en ansøgning via Familieretshuset, bliver din ansøgning sendt til den anden forældre. I bliver derefter begge indkaldt til et møde i det Familieretshus, I er tilknyttet. På mødet vil mødelederen afdække jeres situation, og vurderer, om der der mulighed for, at I vil kunne indgå forlig. Hvis I ikke bliver enige i Familieretshuset, bliver sagen sendt videre til retten. Der er mulighed for at have advokat med i Familieretshuset, men man skal være opmærksom på, at man selv skal betale.

Du kontakter os. Vi fraråder, at man møder uden advokat i retten. Der er tale om meget følsomme sager, og det er vigtigt, at man har en specialiseret familieretsadvokat med, der kan hjælpe en med at få sagt alle de vigtige ting, få fremlagt alle dokumenter, og at der lægges en god og relevant strategi. Vi kan hjælpe dig fra start til slut i din sag, og vi giver dig altid en ærlig vurdering.

JA! Vi tager ikke stilling til noget uden først at have drøftet det med dig. Og vi forbereder os grundigt sammen inden mødet i retten. Vi ønsker at du sender os alle relevante oplysninger i sagen, og vi læser det hele igennem og drøfter det med dig. Det er din sag – vi fører den blot for dig i retten. Det er derfor også dine beslutninger.

Det kan vi ikke svare på på forhånd. Vi kan dog sige, at vi ikke samarbejder med forældre, som er konfliktoptrappende eller som ikke har barnet tarv i fokus. Vi rådgiver ikke ud fra, hvad der er bedst for mor eller far, men ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du som forældre har den samme indstilling, vil vi kunne hjælpe dig med sagen. Hvis du ikke har samme indstilling, vil vi ikke kunne få et godt samarbejde. 

Advokaterne Mikkelsen

Hurtig kontakt

Etableret i 1980. ‘Advokaterne Mikkelsen’ bestræber sig på at opnå retfærdighed for deres klienter. Vi tror på, at engegament og ihærdighed betaler sig og vi er klar til at gå hele vejen. 

Ⓒ 2022 - Advokaterne Mikkelsen