Barnets bopæl

Når to forældre flytter fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor barnet skal bo. Den forælder, som barnet bor hos, bliver bopælforælder, mens den anden bliver samværforælder.
Det er vigtigt, at alle beslutning tages ud fra hvad der er bedst for barnet.
Hvis samværforælderen oplever, at barnet mistrives hos boplæsforælderen, eller forventer, at der vil komme mistrivsel - eks. ved en forventet flytning - kan samværforældrene søge om at få bopælen på barnet.
Hvordan kører en sag om bopæl, og hvad skal der til for at ændre barnets bopæl?
Få svar på dine spørgsmål her.

Info om bopæl

Hvad skal der til for at ændre bopælen?

Der skal meget til. Det kræver, at barnet ikke er trivsel hos den forælder, hvor barnet bor eller at den anden forælder påtænker at flytte så langt væk, at barnet vil skulle skifte institution/skole, og det ikke vurderes hensigtsmæssigt for barnet at få det skifte. Man flytter således ikke et barn bare fordi, en forælder ønsker at se barnet mere, såfremt barnet er i trivsel. Hvis barnet ikke er i trivsel, eller den anden forælder påtænker at flytte, og det vil skade barnet er det derimod vigtigt at få reageret, og startet en sag op.

Jeg ønsker at søge bopælen på mit barn. Hvad gør jeg?

Du går ind på Familieretshusets hjemmeside - www.familieretshuset.dk. Her skal du ind og finde ansøgningsskemaerne og udfylde det skema, der vedrører bopæl. Du er velkommen til at anføre os, der hvor du skal skrive en advokat ind. Du er velkommen til at kontakte os inden du udfylder skemaet.

Hvad koster det at føre en sag om bopæl?

I mange tilfælde vil man være berettiget til fri proces. Det betyder, at staten betaler ens advokatomkostninger. Vi søger fri proces for dig, så det skal du ikke bekymre dig om. Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker denne type sager, skal man dog først søge ved forsikringsselskabet. Dette gør vi også for dig. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Den anden forælder har søgt bopælen på vores barn. Hvad gør jeg?

Du kontakter os hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du allerede fra starten lægger en strategi, og vi kan bedst hjælpe dig, hvis vi er med på sidelinjen hele vejen. Kontakt os for en gratis indledende samtale.

Jeg har søgt bopælen på mit barn/mine børn. Hvad så nu?

Når du har sendt en ansøgning via Familieretshuset, bliver din ansøgning sendt til den anden forældre. I bliver derefter begge indkaldt til et møde i det Familieretshus, I er tilknyttet. På mødet vil mødelederen afdække jeres situation, og vurderer, om der der mulighed for, at I vil kunne indgå forlig. Hvis I ikke bliver enige i Familieretshuset, bliver sagen sendt videre til retten. Der er mulighed for at have advokat med i Familieretshuset, men man skal være opmærksom på, at man selv skal betale.

Min sag er sendt videre til retten. Hvad jeg gør jeg?

Du kontakter os. Vi fraråder, at man møder uden advokat i retten. Der er tale om meget følsomme sager, og det er vigtigt, at man har en specialiseret familieretsadvokat med, der kan hjælpe en med at få sagt alle de vigtige ting, få fremlagt alle dokumenter, og at der lægges en god og relevant strategi. Vi kan hjælpe dig fra start til slut i din sag, og vi giver dig altid en ærlig vurdering.

Hvordan arbejder vi?

Barnets perspektiv i centrum

Vi arbejder altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis vi oplever, at vores klient ikke gør det, udtræder vi af sagen. Barnet må og skal altid være i fokus, og alle beslutninger skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du ønsker os som advokat, er det vigtigt, at du har samme holding. Hvis du har samme holding, vil vi helt sikkert kunne få et godt samarbejde.

Integritet og krav

Vi ser det ikke som vores opgave at hjælpe forældre, men at hjælpe børn. Og vi stiller derfor krav til vores klienter. Vi stiller krav om at barnet skal i fokus, og at man skal træffe beslutninger ud fra barnets bedste. Vi rådgiver ikke i sager, hvor vi vurderer, at sagen ikke bygger på barnets bedste, men i stedet på ønsket om at "få den anden forælder ned med nakken". Det betyder også, at vi vinder en meget stor procentdel af vores sager.

Hvad koster det at få advokathjælp til sin sag?

Det er for de fleste gratis. Man kan ofte enten få hjælp via sin indboforsikring eller søge fri proces, så man får sine omkostninger dækket af staten. 

Vi hjælper med at søge både retshjælp og fri proces.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har brug for en advokat. Hvad koster det at kontakte jer?

Det koster ikke noget. Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag.