Hvad er forældremyndighed?

I det at have forældremyndigheden over et barn ligger, at man har ret til at træffe beslutninger vedrørende barnets forhold. Det kan være skolevalg, lægevalg, dåb, udstedelse af pas, bopæl - herunder flytning til udlandet mv.

Når forældre har fælles forældremyndighed skal de være enige om ovenstående. Hvis forældrene ikke kan blive enige, og de ikke gennem mægling kan opnå enighed, kan det blive relevant for en af forældrene at søge den fulde forældremyndighed. Dette indebærer ikke, at den anden forældre mister retten til samvær. Selvom man ikke har del i forældremyndigheden, har man som udgangspunkt stadig ret til samvær.

Info om forældremyndighed

Bør jeg søge fuld forældremyndighed?

For at kunne svare dig på dette, er vi nødt til at tale med dig og høre din historie. Du er velkommen til at kontakte en af vores advokater for en drøftelse af din sag. Vi tilbyder altid en gratis indledende samtale, så det koster ikke noget at kontakte os.

Den anden forældre har søgt fuld forældremyndighed. Hvad gør jeg?

Du kontakter os hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du allerede fra starten lægger en strategi, og vi kan bedst hjælpe dig, hvis vi er med på sidelinjen hele vejen. Kontakt os for en gratis indledende samtale.

Hvad koster det at føre en sag om forældremyndighed?

I mange tilfælde vil man være berettiget til fri proces. Det betyder, at staten betaler ens advokatomkostninger. Vi søger fri proces for dig, så det skal du ikke bekymre dig om. Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker denne type sager, skal man dog først søge ved forsikringsselskabet. Dette gør vi også for dig. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Jeg vil søge fuld forældremyndighed. Hvad gør jeg?

Hvis du har besluttet dig for at søge fuld forældremyndighed, skal du gøre det HER. Du skal sende ansøgningen med din NemID. Vi anbefaler, at du kontakter os inden eller umiddelbart efter at du søgt. Det giver os de bedste muligheder for at hjælpe dig godt igennem din sag.

Jeg har søgt fuld forældremyndighed. Hvad så nu?

Når du har sendt en ansøgning via Familieretshuset, bliver din ansøgning sendt til den anden forældre. I bliver derefter begge indkaldt til et møde i det Familieretshus i er tilknyttet. På mødet vil mødelederen afdække jeres situation, og vurderer, om der der mulighed for, at I vil kunne indgå forlig. Hvis I ikke bliver enige i Familieretshuset, bliver sagen sendt videre til retten. Der er mulighed for at have advokat med i Familieretshuset, men man skal være opmærksom på, at man selv skal betale.

Min sag er sendt videre til retten. Hvad jeg gør jeg?

Du kontakter os. Vi fraråder, at man møder uden advokat i retten. Der er tale om meget følsomme sager, og det er vigtigt, at man har en specialiseret familieretsadvokat med, der kan hjælpe en med at få sagt alle de vigtige ting, få fremlagt alle dokumenter, og at der lægges en god og relevant strategi. Vi kan hjælpe dig fra start til slut i din sag, og vi giver dig altid en ærlig vurdering.

Hvordan arbejder vi?

Barnets perspektiv i centrum

Vi arbejder altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis vi oplever, at vores klient ikke gør det, udtræder vi af sagen. Barnet må og skal altid være i fokus, og alle beslutninger skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Hvis du ønsker os som advokat, er det vigtigt, at du har samme holding. Hvis du har samme holding, vil vi helt sikkert kunne få et godt samarbejde.

Integritet og krav

Vi ser det ikke som vores opgave at hjælpe forældre, men at hjælpe børn. Og vi stiller derfor krav til vores klienter. Vi stiller krav om at barnet skal i fokus, og at man skal træffe beslutninger ud fra barnets bedste. Vi rådgiver ikke i sager, hvor vi vurderer, at sagen ikke bygger på barnets bedste, men i stedet på ønsket om at "få den anden forælder ned med nakken". Det betyder også, at vi vinder en meget stor procentdel af vores sager.

Hvad koster det at få advokathjælp til sin sag?

Det afhænger af mange ting. I de fleste sager vil enten en retshjælp via forsikringsselskabet dække, og hvis ikke den dækker, vil man ofte kunne søge fri proces.

Vi hjælper med at søge både retshjælp og fri proces.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har brug for en advokat. Hvad koster det at kontakte jer?

Det koster ikke noget. Du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af din sag.