Forældremyndighed

Hvis du har del i eller har den fulde forældremyndighed over et barn, betyder det, at du har pligt til at drage omsorg for barnet, og at du kan træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket.

Det indebærer, at du skal sørge for, at barnet får mad, tøj, bolig og lignende. Du har også ret til at bestemme, hvad barnet skal og ikke skal.

Du kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas og alt andet, der har betydning for barnet.forældremyndighed

Har en af forældrene eneforældremyndigheden, vil det typisk også være den forældre, som barnet har den faste bopæl ved.

Forældremyndighed eller bopæl

Vi oplever, at mange ringer og oplyser, at deres barn har bopæl ved den anden forældre, og at de nu ønsker bopælen, og at de derfor ønsker at søge den fulde forældremyndighed. Søger man den fulde forældremyndighed - og får den - vil det automatisk betyde, at barnet flytter bopæl. Det er dog vigtigt at pointere, at man ikke behøver at søge den fulde forældremyndighed, for at få barnets bopæl. I stedet kan man blot søge om at få bopælsretten.

Ansøgninger om den fulde forældremyndighed bør reserveres til de tilfælde, hvor der er så mange konflikter mellem forældrene, at det er til skade for barnet, eller de tilfælde, hvor den anden forældre ingen interesse viser for barnet.

Værgemål

Har du forældremyndigheden over et barn, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue.